Saturday, 18 August 2012

FAIL MEJA GURU BESAR

NAMA SEKOLAH : SJK (C) JERLUN, 33000 KUALA KANGSAR
NO TEL/FAKS : 05-7731008
Email : sjkcjerlun@ymail.com
Blog Sekolah : http://sjkcjerlun.blogspot.com

  1. OBJEKTIF PENTADBIRAN PENGURUSAN SEKOLAH
  •  Untuk mempastikan Sistem Pentadbiran dan Kewangan sekolah diurus dengan cekap & berkesan.

OBJEKTIF UNIT

3.1Untuk memastikan segala urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan    dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut aspek berikut:
3.1.1 Perlantikan / pendaftaran 
3.1.3 Kenaikan pangkat/pemangkuan
3.1.4 Pengisytiharan harta
3.1.5 Pinjaman perumahan/kenderaan
3.1.6Pinjaman komputer
3.1.7 Cuti
3.1.8 Laoporan prestasi tahunan


CARTA ORGANISASI SEKOLAH


CARTA ORGANISASI PENTADBIRANSENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN.


Tugas Pegawai Atasan yang Ada Hubungan
Tugas dan TanggungjawabKuasa Yang Diberi
Tugas Agensi Lain Yang ada Hubungan
Pengarah Pendidikan
Meluluskan semua program dan
aktiviti pendidikan.

Ketua- Ketua Sektor Jabatan
Pendidikan Negeri

Merancang dan menyelaraskan
pelaksanaan program dan akiviti
Kurikulum, Kokurikulum, Hal Ehwal
Pelajar dan Pengurusan
perkhidmatan pendidikan

Pegawai Pendidikan Daerah
(PPD)

Merancang dan menyelaraskan
pelaksanaan program dan akiviti
Kurikulum, Kokurikulum serta
pengurusan perkhidmatan
pendidikan
Meluluskan cuti bagi Guru
Besar

Pegawai-Pegawai JPNP

Memantau dan membantu
perlaksanaan program Pendidikan
Jemaah Nazir
Merancang dan memantau
pelaksanaan dasar Pendidikan
dan SKPM
PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN
KEWANGAN
•Menerima peruntukan sekolah dalam
cek/waran.
•Memasukkan cek ke dalam akaun
sekolah.
•Merekodkan maklumat ke dalam Buk
Tunai mengikut pecahan yang ditetapk
•Mengadakan mesyuaarat Jawatankua
Kewangan Sekolah.
•Mengurus perbelanjaan sekolah.


PERKHIDMATAN
•Mengurus perlantikan, pengesahan k
dlm jawatan berpencen, kenaikan
pangkat / pemangkuan.
•Mengurus penyediaan laporan sulit
tahunan, penyata perkhidmatan dll.
•Menyediakan penyata bulanan
kedudukan perjawatan.
•Mengurus tindakan tatatertib
•Tugas-tugas lain yang diarahkan.
•Semua perkara mengenai perkhidma
perlantikan, pengesahan dlm jawatan,
kemasukan ke dlm jawatan berpencen
pemangkuan jawatan, penanggungan
kerja dll.
•Meluluskan cuti kakitangan Sepanjang tahun.

KURIKULUM
1. Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada
Guru Penolong Kanan Kurikulum,Ketua Panitia
dan Guru Media.
2. Melantik Jawatankkuasa Panitia matapelajaran
3. Merancang dan menyelaras pelaksanaan
program dan aktiviti kurikulum
4. Memastikan Jadual waktu kelas dan individu
disiapkan sebelum sekolah dibuka.
5. Memastikan jawatankuasa induk kurikulum
ditubuhkan
6. Memastikan Perkembangan Staf dijalankan
seperti yang dirancangkan.
7. Menjalankan memantauan guru dijalankan
mengikut jadual yang telah ditetapkan.
8. Memastikan rancangan dan aktiviti Pusat
Sumber dijalankan dengan berkesan.
9. Memastikan Ujian bulanan dan peperiksaan
dijalankan seperti yang dijadualkan.

HAL EHWAL MURID
1. Memantau dan menyelia semua
aspek perancangan Aktiviti HEM
dan Pengurusan sekolah.
2.Merancang dan menyedia dan
menguatkuasakan program
pemantapan disiplin murid,
pengawas dan peraturan sekolah.
3.Merancang , mengurus serta menyelia
perlaksanaan perogram kebajikan murid yang
meliputi (Tabung,Biasiswa, KWAMP, SPBT,
SBT,RMT Kantin ,Insuran dll projek khas.)
4. Merancang dan memantau
perjalanan program Bimbingan dan
Kaunseling
(Transisi ,Anti Dadah,Pendaftaran dan
penempatan murid & Motivasi.
5. Merancang , mengawal dan mengurus
pembayaran kewangan HEM

KOKURIKULUM
Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada
Guru Kokurikulum
Meluluskan penubuhan unit uniform,kelab dan
persatuan serta sukan dan permainan
Membuat perancangan pembelian peralatan
sukan dan permainan
Memastikan ada stor peralatan sukan dan
permainan yang sesuai
Melantik guru-guru penasihat
Menandatangani surat yang berkaitan dengan
kokurikulum
Meluluskan peruntukan kokurikulum berdasarkan
surat pekeliling.
PEMBANGUNAN KEMUDAHAN FIZIKAL
SEKOLAH:
Merancang, menambahbaikkan & menyelenggara
kemudahan fizikal sekolah
Kuasa yang
diturunkan oleh JPN
Dan PPD serta
Akta PendIdikan
1996

Rujuk Pekeliling
Pderkhidmatan
Awam yang
berkaitan
PK Pentadbiran
Merancang dan melaksana semua
program seperti yang diarah

PK HEM Merancang dan melaksana semua
program seperti yang diarah

PK KO-KURIKULUM
Merancang dan melaksana semua
program seperti yang diarah

Ketua Panitia
Merancang dan melaksana semua
program seperti yang diarah

Guru Kanan/ Guru-guru
Merancang dan melaksana semua
program seperti yang diarah

Pembantu Tadbir Perkhidmatan.
Urusan surat, fail,menaip dan
menghantar surat dan membuat
salinan fotostat mengikut
keperluan & mengambil tindakan
yang perlu
Merekodkan cuti./
Menyemak semua
Baki cuti guru dan Kakitangan
bukanGuru untuk difailkan.
Bertanggungjawab merekod dan
mengira baki cuti semua staf.
Pembantu Tadbir Kewangan
Pembantu Am Rendah
•Membuat salinan fotostat.
Pembantu Tadbir Rendah
•Menaip surat berkaitan.
Hubungan LKuar
1.PDRM
2.ADK
3.Bomba
4.Hospital /Klinik
5.Syk. Insuran
6.PIBG
7.Pembantu Tadbir Perkhidmatan
di PPD/JPN
Pekerja Pembersihan
Swasta, PIBG.